• Αθήνα: 2109595120
 • Θεσσαλονίκη: 2310869100
 • Kιν.: 6972446046
 • Εmail

Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 3 ΑΞΟΝΩΝ

Η εκπαίδευση στο χειρισμό Υπερελαφρού Αεροσκάφους 3 αξόνων χωρίζεται σε Μαθήματα Εδάφους και Μαθήματα Αέρος.

Θεωρητικά Μαθήματα Εδάφους - 50 Ωρες. Διάρκεια ολοκλήρωσης: Δύο (2) μήνες.*

Τα θεωρητικά μαθήματα εδάφους γίνονται τις απογευματινές ή βραδυνές ώρες από Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Το ακριβές πρόγραμμα καθορίζεται ύστερα από συμφωνία μεταξύ των μαθητών με συχνότητα ένα ή δύο απογεύματα την εβδομάδα και διάρκεια εκπαίδευσης 4 ώρες την κάθε φορά. Μετά το τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης η σχολή εκδίδει σχετική ατομική βεβαίωση αντίγραφο της οποίας δίδει στον εκπαιδευόμενο, υποβάλλει δε στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση συνολικής κατάστασης μαθητών που έχουν περατώσει την θεωρητική τους εκπαίδευση και προτίθενται να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από την ΥΠΑ/ΣΠΟΑ. Για την ολοκλήρωση των πτητικών μαθημάτων, την τελική εξέταση αέρος  και την απόκτηση του πτυχίου, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.  Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται στα γραφεία της P.R.E.L. στην Λεωφόρο Κων/νου Καραμανλή 108 στη Θεσσαλονίκη και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 12 στην Αθήνα. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Οι τιμές κατωτέρω είναι άνευ Φ.Π.Α.

* Μπορείτε ακόμη με την εγγραφή σας να παρακολουθήσετε μόνον τα θεωρητικά μαθήματα εδάφους και στην συνέχεια να ξεκινήσετε τα πτητικά μαθήματα με τον εκπαιδευτή σας.

Ο κύκλος της θεωρητικής εκπαίδευσης αναλύεται κατά μάθημα ως εξής:

α/α
Μάθημα
Ωρες
1
Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας (Ι και ΙΙ)
6
2
Μετεωρολογία
5
3
Γενικές τεχνικές γνώσεις
6
4
Θεωρία πτήσεως 
 5 
5
Μηχανική και αεροδυναμική πτήσης
 6 
6
Αεροναυτιλία
7
7
Κανόνες εκμετάλλευσης αεροδρομίων, πεδίων προσγείωσης και Αεραθλητικών Κέντρων ΥΠΑΜ
 3 
8 
Χρήση ασυρμάτου και επικοινωνίες
 4 
9 
Ανθρώπινες δυνατότητες
 4 
10
Πρακτικά μαθήματα συντήρησης και κινητήρες
 4 
 
ΣΥΝΟΛΟ
50

 

Μαθήματα Αέρος (πτήσεις με εκπαιδευτή) - 25 Ώρες. Ολοκληρώνονται παράλληλα με τα θεωρητικά, ή/και μεμονωμένα. Διάρκεια 4-6 μήνες.

Τα μαθήματα αέρος περιλαμβάνουν 25 ώρες πτήσης από τις οποίες οι 5 ώρες πρέπει να είναι solo και να έχει πραγματοποιήσει ο χειριστής ταξίδι 40 ΝΜ. Η πρώτη πτήση solo επιτρέπεται να γίνει, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το 30% των προβλεπομένων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας και έχουν συμπληρωθεί με επιτυχία 7 ώρες πτήσης με την παρουσία  Εκπαιδευτή.

Εχοντας συμπληρώσει τις απαραίτητες ώρες πτήσης ο μαθητευόμενος στη συνέχεια δίνει εξετάσεις αέρος διάρκειας 2 ωρών σε Εξεταστή Αέρος της Υ.Π.Α.

H άδεια χειριστή μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής-Προϋποθέσεις

Για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση για την Αδεια Χειριστού ΥΠΑΜ (Recreational Sport Pilot License) θα πρέπει:

 • Να συμπληρώσετε Αίτηση Εγγραφής προς τη σχολή.
 • Ο μαθητής πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών. Κάτω των 18 ετών απαιτείται η αίτηση να προσυπογράφεται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα.
 • Να προσκομίσετε φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας σας και του διπλώματος οδήγησης.
 • Να προσκομίσετε φωτοτυπία Απολυτηρίου Γυμνασίου ή ανώτερου τίτλου σπουδών. 
 • Να προσκομίσετε 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Να προσκομίσετε Ιατρικό πιστοποιητικό Class 2 σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί από εξουσιοδοτημένους από την Υ.Π.Α ιατρούς Α.Μ.Ε (Aero Medical Examiners) ή από εξουσιοδοτημένα από την Υ.Π.Α Αεροιατρικά Κέντρα A.M.C (Aero Medical Centres).

Διάρκεια Ισχύος Αδειας

Η άδεια ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Ο κάτοχος της άδειας έχει σε ισχύ το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας
 • Ο κάτοχος της άδειας έχει στο ενεργητικό του 25 ώρες πτήσεων σε αντίστοιχη κατηγορία ΥΠΑΜ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το Μητρώο Ωρών.
 • Η άδεια δεν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί. 

Οικονομικά Στοιχεία

α/α
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΟΣΟ
Euro
1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(περιλαμβάνει βιβλία, αεροπορικά βοηθήματα, χάρτες κλπ)

275
2

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
(50 ώρες θεωρία διάρκεια 2 μήνες)

600
3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ-ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ.

Κόστος ώρας πτήσης:

ZENAIR ZODIAC CH 601 XL (χαμηλοπτέρυγο)

LEGEND 540

 

 

    

130

 

150

4

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ZENAIR CH601XL 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ LEGEND 540

4.300

4.600

 

 

Οι υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης αέρος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 25. Με την εγγραφή σας πληρώνετε 275 € παραλαμβάνοντας την αεροπορική σας τσάντα με όλα τα απαραίτητα βιβλία, χάρτη, plotter κλπ. Τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται σταδιακά με την πρόοδο της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος έχει επίσης την δυνατότητα να πληρώνει ανά ώρα πτήσης τα πτητικά του μαθήματα. Η εκπαίδευση όσον αφορά το θεωρητικό μέρος (Ground School) πραγματοποιείται σε διάστημα περίπου 2-3 μηνών. Στην συνέχεια και μετά από επιτυχές τεστ της σχολής, προτείνεστε για θεωρητικές εξετάσεις στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Παράλληλα με τα θεωρητικά μαθήματα κάνετε και τα πτητικά μαθήματα ή μαθήματα αέρος (Flying Lessons), τα οποία μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε και αυτά εντός 2-3 μηνών. Μετά και την ολοκλήρωση των πτητικών σας μαθημάτων, την επιτυχία στις εξετάσεις των θεωρητικών στην ΥΠΑ και την επιτυχή εξέταση αέρος από πιστοποιημένο εξεταστή της ΥΠΑ, αποκτάτε την άδεια χειριστού Υπερελαφρού Αεροσκάφους την οποία ανανεώνετε κάθε πέντε χρόνια.

 

 

Εταιρίες που συνεργαζόμαστε

Στοιχεία επικοινωνίας

P.R.E.L. Wings LTD.

 • Αθήνα: Λ. Ποσειδώνος 12, 17561 Παλαιό Φάληρο, ισόγειο  (απέναντι από την μαρίνα του Φλοίσβου), Τηλ 210-9595120, 6972446046 
   
  Εκπαίδευση: Α/Δ Πάχης Μεγάρων.

 • Θεσσαλονίκη: Λ. Κων/νου Καραμανλή 108 (πρώην Ν. Εγνατία), 54644 Θεσ/νίκη, 1ος όροφος, Tηλ. 2310 869100,  6972446046, Fax 2310-869101.

 • Αεροπορικό Κέντρο: 30o Χιλ Θεσ/νίκης-Μουδανιών (δίπλα στο εργοστ. ΤΣΑΝΤΑΛΗ), Τηλ 2399-051031 & 6972-446046
  Υπεύθυνος Αεροπορικού Κέντρου:
  Παναγιώτης Σκυλίτσης τηλ 6972446046
  e-mail
  : prel@prel.grprel@otenet.gr

payments visa mastercard

 Eurobank EFG glass logo

prel-facebook

 

Ακούστε ζωντανά...

panel

...Την  προσέγγιση του ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (LGAV Approach) και τον έλεγχο ανώτερης κυκλοφορίας (LGGG UAC), στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=lgav&icao=lgav
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=lggg&icao=lggg

...και ΔΕΙΤΕ την εναέρια κυκλοφορία με τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.flightradar24.com